Info


Om 128
128 är ett ställe som drivs ideellt av alla inblandade, en icke kommersiell plats av / för alla som vill. En plats där vi vill skapa ett utrymme för alla som har idéer och önskan om ett autonomt aktivitetshus. Vill man engagera sig, starta en grupp som vill göra något kreativt, ha föreläsningar, workshops, spela, ha en plats i ateljén så är det bara att dyka upp på våra möten eller höra av sig till våran mail. Vi vill ha en D.I.Y.scen där små som större band, lokala som turnerande har en chans att spela. Vi ger inget gage till band/artister.

Kom och engagera dig! Alla ska känna sig välkomna. Skriv till vår mejl för att få reda på när nästa möte är!

About 128
128 is a place that is run voluntarily by all involved, a non-commercial venue of / for anyone who wants. A place where we want to create a space for anyone who has ideas and the desire for an autonomous activity center. If you want to get involved, start a group that wants to do something creative, have lectures, workshops, have a place in the studio, it's just to show up at our meetings or touch with our email. 
We want a DIYscen where small and larger bands, local and touring have a chance to play. We don´t pay bands/artists money except for expenses for the travel.

Come and get involved! Everyone should feel welcome. For information about our next meeting contact us at our email.